Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp

quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

VTU – 32 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 050615/VTOSA ngày 05/6/2015 của Công ty TNHH Đại lý tàu biển Vũng Tàu (VTOSA) về việc tàu CABLE RETRIEVER sửa tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Tàu CABLE RETRIEVER tiến hành sửa tuyến cáp AAG được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Các điểm giới hạn Vĩ độ Kinh độ
A 09032.57’N 108035.00’E
B 09012.00’N 108051.00’E
C 09018.50’N 108035.00’E
D 09017.20’N 108051.00’E

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH Đại lý tàu biển Vũng Tàu cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu CABLE RETRIEVER như sau:

+ Tên tàu: CABLE RETRIEVER.

+ Hô hiệu: S60M.

+ Số IMO: 9063287.

+ Kích thước: Dài 131,30m; rộng 21,80m; mớn nước thiết kế 6,28m.

+ Quốc tịch: Singapora.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

  Thời gian dự kiến hoạt động của tàu CABLE RETRIEVER tại vùng biển Vũng Tàu: Bắt đầu từ ngày 06/06/2015 đến ngày 10/07/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa tàu CABLE RETRIEVER có đặc điểm và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 01 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đại lý tàu biển Vũng Tàu (VTOSA). Số điện thoại: +84-0989779919 (Ông Hà Kiên Cường).


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến cặp phao số “6”,“7” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Về việc kéo giàn khoan Parameswar từ vị trí giếng khoan KNV-4XP của lô 01&02/10 tới vị trí giếng khoan mới SN-1A của lô 09-2/09

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.