Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

VTU – 27 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 1809-01/CV-BLUEOCEAN ngày 27/9/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Đại Dương Xanh về việc thông báo hàng hải xếp giàn khoan tự nâng 3 chân lên tàu Heavylift,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Đại Dương Xanh sẽ tiến hành xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

  1. Tọa độ xếp giàn khoan:

- Vĩ độ:         10023’03” N

- Kinh độ:     107002’52” E

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Đại Dương Xanh cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng:
  2. Giàn khoan DEEP DRILLER 3:

- Tên giàn:    DEEP DRILLER 3;

- Quốc tịch:   Singapore;

- Hồ hiệu:      9VMR3;

- IMO:                    8768622;

- Màu sắc:     Xám;

- Ban đêm có đèn tín hiệu.

  1. Tàu HUA SHENG LONG:

- Tên tàu:      HUA SHENG LONG;

- Quốc tịch:   China;

- Hồ hiệu:      BQME;

- IMO:                    9808194;

- Màu sắc:     Trắng, cam;

- Ban đêm có đèn tín hiệu.

  1. Thời gian xếp giàn khoan: Từ ngày 29/9/2018 đến ngày 05/10/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lưu ý đi cách xa giàn khoan, tàu có đặc điểm nhận biết nêu trên tối thiểu 400m và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo đảm toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Đại Dương Xanh.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu cảng Tân cảng Cái Mép