Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG

VTU – 51 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 267/CV-PHUCKHANG ngày 12/9/2016 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Phúc Khang về việc thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG theo HĐ 0628/16/T-N4/16/X11-SEC,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR và sà lan ASIA HERCULES III sẽ tiến thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG, cụ thể như sau:

  1. Khu vực thi công có tọa độ như sau:
Vị trí Tọa độ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng 08033’37,5” N 108040’43,1” E

(Tọa độ do Công ty TNHH DVTMXNK Dầu khí Phúc Khang cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của các phương tiện thi công:
    • Tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR:

+ Hô hiệu: 9V7008.

+ Số IMO: 9503067.

+ Kích thước: Dài 76,0m; rộng 18,0m.

+ Quốc tịch: SINGAPORE.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  • Sà lan ASIA HERCULES III:

+ Hô hiệu: 9V2514.

+ Số IMO: 9660396.

+ Kích thước: Dài 106,42m; rộng 53,0m.

+ Quốc tịch: SINGAPORE.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Thời gian dự kiến hoạt động của tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR và sà lan ASIA HERCULES III tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày 14/9/2016 đến ngày 30/9/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  • Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR và sà lan ASIA HERCULES III có đặc điểm nêu trên tối thiểu 200m để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Phúc Khang.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu Filippo Brunelleschi hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc dầu Long Sơn