Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công: Tàu Trần Hưng Đạo thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công: Tàu Trần Hưng Đạo thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016.

          TVH-10-2016

Vùng biển: Trà Vinh.

          Tên luồng: Định An – Cần Thơ .

          Đoạn luồng: Từ phao số “0” đến phao số “16”.

Căn cứ Văn bản số 851/TCTBĐATHHMN-KTKH, ngày 19/4/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc khởi công thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-CVHHCT, ngày 12/4/2016 của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 232/CVHHCT-PC, ngày 19/4/2016 của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ về việc phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016,

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016, giới hạn như sau:

          – Đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

          – Khu vực đổ đất nạo vét có bán kính 01km, tâm là vị trí có toạ độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vị trí đổ đất nạo vét Vĩ độ (j)

09o26’42”N

Kinh độ (l )

106o31’08”E

Vĩ độ (j)

09o26’38”3N

Kinh độ (l )

106o31’14”5E

          Thời gian thi công: 24giờ/ngày, dự kiến từ ngày 20/4/2016 đến ngày 20/6/2016.

          Đặc điểm của các phương tiện thi công:

          – Tên tàu:              Trần Hưng Đạo

          – Loại:                   Tàu công trình – Tàu hút bụng tự hành

          – Quốc tịch:                    Việt Nam

          – Hô hiệu:             XVJW.

          – Số IMO:             6922339.

          – Màu sắc:            Thân sơn màu đen, cabin màu trắng.

          – Kích thước:        B x L: 16m x 96m

          – Hệ thống thông tin liên lạc: VHF

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

          Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ khi đi qua khu vực thi công và dọc theo hành trình đi đổ đất nạo vét của tàu nạo vét cần tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc và thực hiện điều động tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ từ phao “0” đến phao “21”

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước 50.000DWT

Về việc sửa chữa tuyến cáp APG trong vùng biển Việt Nam