Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thiết lập trạm điều tiết Soài Rạp số 1 (Trạm Soài Rạp 1) phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số 49/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thiết lập trạm điều tiết Soài Rạp số 1 (Trạm Soài Rạp 1) phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 13 – 2020

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ các văn bản số 250/CVHHTPHCM-PC ngày 31/3/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh (nạo vét duy tu luồng Soài Rạp); số 277/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 31/3/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập trạm điều tiết số “1” phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập trạm điều tiết Soài Rạp số 1 (Trạm Soài Rạp 1) phục vụ thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp trên tàu hút bụng tự hành, với đặc điểm như sau:

 1. Khu vực hoạt động thi công của tàu hút bụng tự hành
 • Đoạn từ phao số “3” + 851m đến phao số “20”+1021m (Km+50+630 đến Km+32+000m).
 1. Đặc điểm nhận dạng của các tàu
  • Đặc điểm nhận dạng của tàu Thái Bình Dương (VN-3838-HB)
 • Tên tàu: Thái Bình Dương (VN-3838-HB);
 • Hô hiệu: 3WHF;
 • Kích thước: Dài 60,0m; rộng 13,0m; mớn nước 4,6m;
 • Màu sắc: Xám, trắng;
 • Quốc tịch: Việt Nam;
 • Số IMO: 9283344;
 • Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.
  • Đặc điểm nhận dạng của tàu Mỹ Dung 18 (SG-8056)
 • Tên tàu: Mỹ Dung 18 (SG-8056);
 • Kích thước: Dài 105,0m; rộng 19,0m; mớn nước 7,0m;
 • Màu sắc: Đỏ, vàng;
 • Quốc tịch: Việt Nam;
 • Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp, lưu ý tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho, Trung tâm VTS và hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc va chạm giữa sà lan chở Container và tàu THANH HẢI 18 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước bến nhập 212 và ra luồng hàng hải của công ty TNHH MTV Hạ Long

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh