Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

VTU – 42 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 001/2017/CV ngày 26/10/2017 của Công ty TNHH cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1082/BC-XNKSHHMN ngày 25/10/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1710 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
NA1 107001’06,9”E 10036’13,3”N 107001’13,3”E 10036’09,6”N
NA2 107001’11,7”E 10036’11,5”N 107001’18,2”E 10036’07,8”N
NA6 107001’22,3”E 10035’48,4”N 107001’28,8”E 10035’44,8”N
NA5 107001’20,5”E 10035’43,6”N 107001’26,9”E 10035’39,9”N

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 10,0m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu chuyển tải tạm thời dự án De Lagi của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về toạ độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển