Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

VTU- 26 – 2015

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu BASON_1505 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký RA.BASON _1505 tỷ lệ 1/1000 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 5 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BS1 10033’03.4”N 107000’55.6”E 10032’59.8”N 107001’02.0”E
BS2 10033’02.4”N 107001’01.7”E 10032’58.7”N 107001’08.2”E
A1 10032’56.8”N 107001’05.7”E 10032’53.1”N 107001’12.2”E
A2 10032’59.1”N 107000’57.2”E 10032’55.4”N 107001’03.6”E
A3 10033’01.2”N 107000’52.5”E 10032’57.6”N 107000’58.9”E

- Độ sâu tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,3m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng vật khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về việc tàu Tan Cang 4600 bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.