Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

 KHA-09- 2013

Vùng biển:  Khánh Hòa

Tên luồng:   Ba Ngòi

Căn cứ bình đo sâu ký hiệu từ BN_1306_01 đến BN_1306_03 tỷ lệ 1/10.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6/2013;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

– Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 450m, từ khu vực đón trả Hoa tiêu đến khu vực làm thủ tục Hải quan có chiều dài 10.7km, độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước số “0 Hải đồ” là 10.7m (đỉnh của bãi đá ngầm gần khu vực phao 8) tại vị trí có tọa độ:

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11052’48.3” N

109011’31.2” E

11052’44.6” N

109011’37.7” E

– Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 110m, từ khu vực làm thủ tục Hải quan đến cảng BA Ngòi dài 2.3km được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8.7m

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện hành thủy trên luồng Ba Ngòi đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng