Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

TVH –  03 – 2018

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng:     Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Căn cứ Báo cáo khảo sát kèm các bình đồ khảo sát phục vụ nghiệm thu nạo vét duy tu Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 tỷ lệ 1/2.000, có ký hiệu từ NVDT_TTLSH_15 đến NVDT_TTLSH_17 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành trong tháng 12 năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu có bề rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của các đoạn luồng đã hoàn thành công tác nạo vét duy tu, có phạm vi như sau:

- Đoạn luồng Kênh Quan Chánh Bố, từ hạ lưu phao số “37A” – 400m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “46” + 200m, có chiều dài khoảng 1,750km;

- Đoạn luồng sông Hậu, từ hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “41”, “48” – 90m đến thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “41”, “48” + 310m, có dài khoảng 400m;

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu hành trình theo đúng trục luồng được hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết đảm bảo giao thông, giữ liên lạc thông suốt với các phương tiện đang thi công nạo vét duy tu để có phương án hành hải an toàn qua luồng.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật