Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu

TVH – 10 – 2018

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng:     Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Căn cứ Báo cáo khảo sát kèm các bình đồ khảo sát phục vụ nghiệm thu nạo vét duy tu Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017 tỷ lệ 1: 2.000 ký hiệu từ NVDT_TTLSH_01 đến NVDT_TTLSH_06 và từ NVDT_TTLSH_14 đến NVDT_TTLSH_15 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 02 năm 2018;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 262/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 31/12/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu có bề rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của các đoạn luồng đã hoàn thành công tác nạo vét duy tu, có phạm vi như sau:

  1. Đoạn luồng biển: đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “7” – 980m đến thượng lưu phao BHHH số “7” + 490m và đoạn từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “9”- 280m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “9”- 120m.
  2. Đoạn luồng Kênh Tắt: bao gồm các đoạn luồng sau:

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “11” – 860m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “11” – 810m;

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “13” – 1040m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “13” – 790m;

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “13” – 380m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “13” – 280m;

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “13” – 45m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “13” + 50m;

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “15” – 140m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “15” – 90m;

- Từ thượng lưu đăng tiêu BHHH số “15” + 200m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “15” + 250m;

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “17” – 1080m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “17” – 210m;

- Từ thượng lưu đăng tiêu BHHH số “17” + 180m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “17” + 225m;

- Từ thượng lưu đăng tiêu BHHH số “17” + 315m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “17” + 480m;

- Từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “22” – 380m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “22” + 180m;

  1. Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: đoạn từ hạ lưu cặp đăng tiêu BHHH số “37”, “42” – 540m (phà Láng Sắt) đến thượng lưu cặp đăng tiêu BHHH số “37, “42” + 1140m.

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra, vào luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu hành trình theo đúng trục luồng được hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết đảm bảo giao thông, giữ liên lạc thông suốt với các phương tiện đang thi công nạo vét duy tu để có phương án hành hải an toàn qua luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin