Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

VTU – 29 – 2013

Vùng biển:    Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:     Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Đoạn 1: Dài khoảng 10km từ điểm đầu luồng vào đến thượng lưu phao “E” +500. Điểm đầu luồng có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

08°43’00.1” N

106°41’54.2” E

08°42’56.5” N

106°42’00.6” E

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng khoảng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” nhỏ nhất đạt 7,1m tại vị trí có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

08°39’30.9” N

106°37’24.6” E

08°39’27.2” N

106°37’31.0” E

2) Đoạn 2: Dài khoảng 4km, từ thượng lưu phao “E”+500m vào đến thủy diện cầu cảng Côn Đảo.

Trong vùng nước hàng hải từ thượng lưu phao “E”+500m vào đến cảng Côn Đảo được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

+ Độ sâu nhỏ nhất đạt 1.7 m tại vị trí có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

08°40’40.4” N

106°36’25.7” E

08°40’36.8” N

106°36’32.2” E

+ Điểm cạn đột biến có độ sâu 0.7m đối diện Đăng tiêu Đá Trắng về phía thượng lưu khoảng 400m tại vị trí có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

08°40’02.5” N

106°36’26.6” E

08°39’58.8” N

106°36’32.9” E

+ Điểm cạn đột biến có độ sâu 0.1m đối diện Đăng tiêu Đá Trắng về phía thượng lưu khoảng 1000m tại vị trí có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

08°40’19.7” N

106°36’24.4” E

08°40’16.0” N

106°36’30.9” E

 (Theo bình đồ độ sâu có ký hiệu CD_1306_01, CD_1306_02, tỷ lệ 1/10.000, tháng 09/2013).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải ra vào luồng Côn Sơn – Côn Đảo theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và có biện pháp hành hải hợp lý để bảo đảm an toàn khi qua các đoạn luồng có độ sâu cạn kể trên./.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu thuộc Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước