Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

 KHA- 08 – 2013

Vùng biển:  Khánh Hòa.

Tên luồng:   Đầm Môn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Đầm Môn (bình đồ tỷ lệ 1:10000 có ký hiệu từ ĐM_1305_01 đến ĐM_1305_03 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 5/2013) có chiều dài toàn tuyến 16,5 km từ phao số “0” đến cảng Đầm Môn như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 200 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải Đồ” đạt 18,3 m.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng Đầm Môn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Tàu BV 0775 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Về thông số kỹ thuật của vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực vị trí tàu HEUNG A DRAGON bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái.