Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét

TVH – 06 – 2015

Vùng biển:    tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Đoạn luồng: Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “4” – 600m đến thượng lưu phao số “6” + 1000m và đoạn luồng từ hạ lưu phao số “5A”- 750m đến thượng lưu phao số “11” + 400m.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số  570/BCKT-XNKSHHMN, ngày 15/6/2015 Công trình: Khảo sát phục vụ nghiệm thu kỹ thuật hoàn thành công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2015 kèm bộ Bình đồ khảo sát tỷ lệ 1: 2.000, ký hiệu: ĐA.NTNV_1506_01 đến ĐA.NTNV_1506_08 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 6/2015;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 có bề rộng 100 mét, đoạn luồng từ hạ lưu phao số “4” – 600m đến thượng lưu phao số “6” + 1000m và đoạn luồng từ hạ lưu phao số “5A”- 750m đến thượng lưu phao số “11” + 400m, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

Độ sâu nhỏ nhất đạt 3,3mét.


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 2.000DWT (A1) và bến 10.000DWT (A3) cảng Gò Dầu A

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận