Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

   TVH – 11-2012

Vùng biển: Trà Vinh

Tên luồng: Định An – Cần Thơ

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số  153/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 13 /12/2012,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn mới thiết lập như sau:

1- Hướng tuyến luồng:

Trên tuyến luồng có chiều dài khoảng 11,7km từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, tàu đi trên luồng theo hướng sau:

– Từ Điểm tim T11 (tuyến luồng từ Của Định An vào đến Cảng Cần Thơ) đến Điểm tim T12, luồng tàu đi theo hướng:  3030416’43” – 123016’43”

– Từ Điểm tim T12 đến Điểm tim TP12, luồng tàu đi theo hướng: 302049’56” – 122049’56”

– Từ Điểm tim TP12 đến Điểm tim T13, luồng tàu đi theo hướng: 319050’54” – 139050’54”

– Từ Điểm tim T13 đến Điểm tim T14, luồng tàu đi theo hướng 299042’56″ – 119042’56”.

– Từ Điểm tim T14 đến Điểm tim T15,  luồng tàu đi theo hướng 301028’18”.– 121028’18”.

– Từ Điểm tim T15 đến Điểm tim T16, luồng tàu đi theo hướng 314036’13”– 134036’13”.

Điểm tim

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

STT

Tên

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

T12

10005’29”8

105044’50”5

10005’26”1

105044’56”9

2

TP12

10006’06”9

105043’52”4

10006’03”2

105043’58”8

3

T13

10006’47”5

105043’17”7

10006’43”8

105043’24”1

4

T14

10007’32”7

105041’58”1

10007’29”0

105042’04”5

5

T15

10008’46”8

105039’53”8

10008’43”1

105040’00”2

6

T16

10009’03”4

105039’37”9

10008’59”7

105039’44”3

2- Độ sâu đoạn luồng

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt  8,7 m.

Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 sau nạo vét

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về việc tàu SUEANN tiến hành thi công lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”