Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

TVH – 06 – 2013

– Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

– Tên luồng: Luồng Định An – Cần Thơ.

– Đoạn luồng: Từ phao “0” đến phao số “16”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100 mét đoạn từ phao số “0” đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ, được hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số 0 Hải đồ như sau:

– Đoạn luồng có độ sâu nhỏ hơn 3,0 mét kéo dài từ hạ lưu phao số “11” – 1.400 mét đến thượng lưu phao số “11” + 1.700 mét, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,8 mét xuất hiện rải rác. Dọc theo trục luồng của đoạn này, độ sâu đạt từ 3,0 mét trở lên.

– Ngoài đoạn cạn trên, độ sâu đáy luồng từ phao số “0”  đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ đạt từ 3,0 mét trở lên

(Theo bộ bình đồ độ sâu có ký hiệu từ CĐA_1306_01 đến CĐA_1306_09, tỷ lệ 1/2.000, thực hiện tháng 06/2013)./.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh