Thứ hai, 18/01/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

TVH – 06 – 2013

– Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

– Tên luồng: Luồng Định An – Cần Thơ.

– Đoạn luồng: Từ phao “0” đến phao số “16”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100 mét đoạn từ phao số “0” đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ, được hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số 0 Hải đồ như sau:

– Đoạn luồng có độ sâu nhỏ hơn 3,0 mét kéo dài từ hạ lưu phao số “11” – 1.400 mét đến thượng lưu phao số “11” + 1.700 mét, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,8 mét xuất hiện rải rác. Dọc theo trục luồng của đoạn này, độ sâu đạt từ 3,0 mét trở lên.

– Ngoài đoạn cạn trên, độ sâu đáy luồng từ phao số “0”  đến phao số “16” luồng Định An – Cần Thơ đạt từ 3,0 mét trở lên

(Theo bộ bình đồ độ sâu có ký hiệu từ CĐA_1306_01 đến CĐA_1306_09, tỷ lệ 1/2.000, thực hiện tháng 06/2013)./.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn ngoài cửa biển

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Độ sâu luồng Sông Gò Gia – Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh