Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

  CMU – 01 – 2013

Vùng biển: Cà Mau

Tên luồng: Năm Căn – Bồ Đề

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề như sau:

1- Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 Hải đồ” đạt 2,1m, thượng lưu phao số “8” khoảng 950m, tại vị trí  đạt có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

08043’26.7” N

105015’08.3” E

08043’23.1” N

105015’14.7” E

2- Chướng ngại vật trên luồng:

Trên đoạn luồng từ cửa Bồ Đề vào đến cảng Năm Căn có nhiều đáy cá nằm rải rác trên luồng.

(Theo bộ bình đồ độ sâu có ký hiệu từ BĐ_1311_01 đến BĐ_1311_02, tỷ lệ 1/10.000 và bộ bình đồ độ sâu ký hiệu BĐ_1311_03 đến BĐ_1311_11, tỷ lệ 1/5.000, thực hiện tháng 11/2013 ).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, lưu ý điểm cạn và các chướng ngại vật thông báo trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về độ sâu khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT