Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

HCM – 52- 2015

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: từ Hạ lưu phao số “70” – 330m đến Thượng lưu phao số “70”+1.976m.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015 thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau: Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.

(Theo bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu NVHP-1512_01 và NVHP-1512_02, tỷ lệ 1/2.000 hoàn thành tháng 12/2015).


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cảng Vina Offshore trên sông Dinh

Kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H4” khống chế vị trí Sà lan bị chìm trên vùng biển Kiên Giang