Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

HCM – 52- 2015

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: từ Hạ lưu phao số “70” – 330m đến Thượng lưu phao số “70”+1.976m.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015 thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau: Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.

(Theo bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu NVHP-1512_01 và NVHP-1512_02, tỷ lệ 1/2.000 hoàn thành tháng 12/2015).


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng chuyên dùng dầu của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP6 trên sông Gò Gia