Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

HCM – 52- 2015

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: từ Hạ lưu phao số “70” – 330m đến Thượng lưu phao số “70”+1.976m.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế rộng 150m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015 thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau: Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.

(Theo bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu NVHP-1512_01 và NVHP-1512_02, tỷ lệ 1/2.000 hoàn thành tháng 12/2015).


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải chuyên dùng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu