Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016.

HCM – 01- 2017

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Đoạn luồng: từ Vũng quay trở tàu Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến thượng lưu bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số: 1439/BC-XNKSHHMN, ngày 30/12/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam kèm theo bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu NVHP-1612_01, tỷ lệ 1/2.000 hoàn thành tháng 12/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng thiết kế rộng 120m, chiều dài khoảng 1,9km được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải của Đoạn luồng từ Vũng quay trở tàu Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến thượng lưu bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước sau nạo vét thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,9m.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam