Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải

VTU –  29 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ số liệu bình đồ khảo sát ký hiệu THTV_1308_01 và THTV_1308_02 tỷ lệ 1/500 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 9/2013;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải trên luồng Vũng Tàu Thị Vải tính từ bến cầu cảng ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

ST4

10034’20.0” N 107001’13.2” E 10034’16.3” N 107001’19.7” E

ST8

10034’36.2” N 107001’24.3” E 10034’32.5” N 107001’30.8” E

A1

10034’40.7” N 107001’23.4” E 10034’37.0” N 107001’29.9” E

A2

10034’20.3” N 107001’09.4” E 10034’16.6” N 107001’15.9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 14.0m

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình Nạo vét luồng chung, luồng riêng, bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Ba Ngòi

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii