Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

VTU – 35 – 2015

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 197/2015/CV ngày 18/6/2015 của Công ty TNHH Trục vớt Song Thương về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro;

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu VSP_1506_01 và VSP_1506_02 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.VSP_1506 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro được khống chế bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10023’24,8” N 107005’12,6” E 10023’21,2” N 107005’19,0” E
A2 10023’20,8” N 107005’23,6” E 10023’17,1” N 107005’30,0” E
A3 10023’28,8” N 107005’26,5” E 10023’25,2” N 107005’32,9” E
A4 10023’29,5” N 107005’24,9” E 10023’25,8” N 107005’31,4” E
A5 10023’30,5” N 107005’25,4” E 10023’26,9” N 107005’31,8” E
A6 10023’33,9” N 107005’15,9” E 10023’30,2” N 107005’22,3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,0m trở lên

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của đoạn cạn ngoài cửa biển luồng hàng hải Định An Cần Thơ sau nạo vét duy tu năm 2013

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Vạn An

Thông số độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế Cam Ranh

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “X1” báo hiệu vị trí tàu Hà Trung 98 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn