Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 04 – 2016

Vùng biển:  Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Ba Ngòi.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 269/BC-XNKSHHMN, ngày 29/3/2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ BN_1603_01 đến BN_1603_04 tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 3/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 450m, đoạn từ phao “0” đến cặp phao “9”, “10” (khu vực làm thủ tục Hải quan) có chiều dài 12,0km, độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước số “0 Hải đồ” là 10,7m (đỉnh của bãi đá ngầm gần khu vực phao “8”) tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
11052’48.3” N 109011’31.2” E 11052’44.6” N 109011’37.7” E

- Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 200m, đoạn từ cặp phao “9”, “10” đến Bến cảng Ba Ngòi dài 2,3km được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 7,7m.

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Ba Ngòi đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu tại vùng biển Vũng Tàu