Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

VTU – 35 – 2016

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Bến Đầm – Côn Đảo.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 704/BC-XNKSHHMN ngày 22/6/2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BĐ-CĐ_1606 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo có chiều dài 3,5km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao “0” đến thượng lưu phao số “0” + 2,9km, chiều dài khoảng 2,9km, bề rộng 200m, độ sâu đạt 10,0m trở lên.
  2. Vũng quay tàu trước cảng Bến Đầm từ thượng lưu phao số “0” + 2,9km đến phao “ĐN”, đuờng kính 400m, độ sâu đạt 8,1m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo đậu tàu trên sông Hậu