Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

VTU – 27 – 2017

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Bến Đầm – Côn Đảo.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 663/BC-XNKSHHMN ngày 21/6/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BĐ_1706 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo có chiều dài 3,5km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao “0” đến thượng lưu phao số “0” + 2,9km, chiều dài khoảng 2,9km, bề rộng 200m, độ sâu đạt 10,0m trở lên.
  2. Vũng quay tàu trước cảng Bến Đầm từ thượng lưu phao số “0” + 2,9km đến phao “ĐN1”, đuờng kính 400m, độ sâu đạt 7,6m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Calofic

Độ sâu luồng vào khu nước bến phao neo 10.000DWT và bến sà lan 1.000DWT Dương Đông Hòa Phú – tỉnh Bình Thuận

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp