Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An

HCM – 21 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 01/TA ngày 29/5/2018 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước bến phao neo Trường An 01, Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 5.22.1/BCKS-QMC-2018 ngày 29/5/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BVTA1, BVTA6, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Trường An 01, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
B1 10045’02,8” N 106047’01,3” E 10044’59,1” N 106047’07,7” E
B2 10045’07,1” N 106047’07,3” E 10045’03,4” N 106047’13,7” E
B3 10045’08,7” N 106047’06,1” E 10045’05,0” N 106047’12,6” E
B4 10045’04,4” N 106047’00,1” E 10045’00,7” N 106047’06,6” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Trường An 06, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
TL1 10031’36,9” N 106055’39,7” E 10031’33,3” N 106055’46,2” E
TL2 10031’38,9” N 106055’40,4” E 10031’35,3” N 106055’46,9” E
TL3 10031’41,6” N 106055’32,3” E 10031’38,0” N 106055’38,8” E
TL4 10031’39,6” N 106055’31,6” E 10031’36,0” N 106055’38,1” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,8m.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô.

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 600cv và luồng vào bến 600cv thuộc Ban quản lý cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Độ sâu luồng Soài Rạp