Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận

BTN – 13 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ đơn đề nghị số 92/CV-LD ngày 17/9/2018 của Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên về việc công bố Thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CVTPT_1809, tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_CVTPT_1809, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam khảo sát hoàn thành tháng 9/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10055’10,2”N 108006’14,1”E 10055’06,6”N 108006’20,5”E
A2 10055’13,0”N 108006’15,2”E 10055’09,3”N 108006’21,7”E
A3 10055’14,4”N 108006’14,0”E 10055’10,7”N 108006’20,4”E
A4 10055’11,0”N 108006’12,4”E 10055’07,3”N 108006’18,9”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 0,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra vào luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10055’14,4”N 108006’14,0”E 10055’10,7”N 108006’20,4”E
A4 10055’11,0”N 108006’12,4”E 10055’07,3”N 108006’18,9”E
A5 10055’10,9”N 108006’09,1”E 10055’07,2”N 108006’15,5”E
A6 10055’14,3”N 108006’06,7”E 10055’10,6”N 108006’13,1”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 0,0m.

3. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận và khu nước ra vào luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6”

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Về việc độ sâu khu nước trước cầu tàu V3&V4 – cảng VICT trên sông Sài Gòn