Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro

HCM – 34 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1717/ CV-DK-VTXDCB  ngày 06/8/2018 của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu PETRO_1808_01 và PETRO_1808_02 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng xăng dầu SaiGon Petro của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

 1. Khu nước trước bến cầu cảng A1: 1.000DWT bến hạ lưu phía trong bờ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1-1 10045’20,5”N 106046’50,5”E 10045’16,8”N 106046’57,0”E
A1-2 10045’20,7”N 106046’49,9”E 10045’17,0”N 106046’56,3”E
A1-3 10045’22,1”N 106046’52,7”E 10045’18,4”N 106046’59,1”E
A1-4 10045’21,6”N 106046’52,9”E 10045’18,0”N 106046’59,3”E
 • Độ sâu đạt từ 1,8m trở lên.
 1. Khu nước trước bến cầu cảng A1: 1.000DWT bến hạ lưu phía ngoài luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1-5 10045’20,2”N 106046’50,7”E 10045’16,6”N 106046’57,1”E
A1-6 10045’19,6”N 106046’50,4”E 10045’15,9”N 106046’56,9”E
A1-7 10045’21,0”N 106046’53,3”E 10045’17,3”N 106046’59,7”E
A1-8 10045’21,4”N 106046’53,0”E 10045’17,7”N 106046’59,5”E
 • Độ sâu đạt từ 4,5m trở lên.
 1. Khu nước trước bến cầu cảng A1: 1.000DWT bến thuợng lưu phía trong bờ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1-9 10045’23,1”N 106046’55,8”E 10045’19,4”N 106047’02,2”E
A1-10 10045’23,7”N 106046’56,0”E 10045’20,1”N 106047’02,4”E
A1-11 10045’22,3”N 106046’53,2”E 10045’18,7”N 106046’59,6”E
A1-12 10045’21,9”N 106046’53,4”E 10045’18,2”N 106046’59,8”E
 • Độ sâu đạt từ 2,5m trở lên.
 1. Khu nước trước bến cầu cảng A1: 1.000DWT bến thuợng lưu phía ngoài luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1-13 10045’22,8”N 106046’55,9”E 10045’19,2”N 106047’02,4”E
A1-14 10045’22,6”N 106046’56,6”E 10045’19,0”N 106047’03,0”E
A1-15 10045’21,2”N 106046’53,7”E 10045’17,6”N 106047’00,2”E
A1-16 10045’21,7”N 106046’53,5”E 10045’18,0”N 106046’59,9”E
 • Độ sâu đạt từ 3,5m trở lên.
 1. Khu nước trước bến cầu cảng A: 25.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10045’21,5”N 106046’58,0”E 10045’17,8”N 106047’04,5”E
A2 10045’21,0”N 106046’59,8”E 10045’17,3”N 106047’06,2”E
A3 10045’16,4”N 106046’51,2”E 10045’12,7”N 106046’57,7”E
A4 10045’18,1”N 106046’51,8”E 10045’14,5”N 106046’58,2”E
 • Độ sâu đạt từ 9,3m trở lên.
 1. Khu nước trước bến cầu cảng B: 32.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10045’18,3”N 106046’51,9”E 10045’14,6”N 106046’58,4”E
B2 10045’17,5”N 106046’53,8”E 10045’13,8”N 106047’00,2”E
B3 10045’13,9”N 106046’44,0”E 10045’10,3”N 106046’50,4”E
B4 10045’15,7”N 106046’44,8”E 10045’12,1”N 106046’51,3”E

Độ sâu đạt từ 10,6m trở lên.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Parameswara từ lô 09-2/09 Việt Nam đến Labuan – Malaysia

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức