Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

CTH – 02 – 2018

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1688/ CV-DK-VTXDCB  ngày 31/7/2018 (đơn đề nghị đến ngày 08/8/2018)của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng Trà Nóc II của SaiGon Petro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II 15.000DWT của SaiGon Petro, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10007’15,00”N 105041’41,30”E 10007’11,35”N 105041’47,73”E
B 10007’11,30”N 105041’46,70”E 10007’07,65”N 105041’53,12”E
C 10007’12,40”N 105041’49,00”E 10007’08,75”N 105041’55,42”E
D 10007’17,60”N 105041’41,60”E 10007’13,95”N 105041’48,02”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 5,54m trở lên.

Số liệu đo sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu TN-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro)./.


Những thông báo khác

Về thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020

Về việc tàu De Laperouse hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a

Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu