Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

CTH – 02 – 2018

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1688/ CV-DK-VTXDCB  ngày 31/7/2018 (đơn đề nghị đến ngày 08/8/2018)của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cảng Trà Nóc II của SaiGon Petro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II 15.000DWT của SaiGon Petro, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10007’15,00”N 105041’41,30”E 10007’11,35”N 105041’47,73”E
B 10007’11,30”N 105041’46,70”E 10007’07,65”N 105041’53,12”E
C 10007’12,40”N 105041’49,00”E 10007’08,75”N 105041’55,42”E
D 10007’17,60”N 105041’41,60”E 10007’13,95”N 105041’48,02”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 5,54m trở lên.

Số liệu đo sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu TN-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SaiGon Petro)./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Phục hồi hoạt động đèn chính Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Cảng quốc tế Thị Vải