Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy

nhiệt điện Vĩnh Tân 2

BTN – 09 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1171/ANĐVT-KTAT ngày 27/6/2018 của Tổng công ty Phát Điện 3 – Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 851/BC-XNKSHHMN ngày 27/6/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu VT2_1806 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/500, ký hiệu RA_VT2_1806 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Dầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T3 11o18’36,6” N 108o48’16,6” E 11o18’32,9” N 108o48’23,1” E
T2 11o18’35,5” N 108o48’16,2” E 11o18’31,8” N 108o48’22,7” E
T5 11o18’36,3” N 108o48’20,1” E 11o18’32,6” N 108o48’26,5” E
T4 11o18’37,3” N 108o48’19,8” E 11o18’33,6” N 108o48’26,3” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
W1 11o18’34,5” N 108o48’06,2” E 11o18’30,8” N 108o48’12,6” E
W2 11o18’32,4” N 108o48’06,6” E 11o18’28,7” N 108o48’13,1” E
W11 11o18’34,7” N 108o48’17,5” E 11o18’31,0” N 108o48’24,0” E
Y2 11o18’36,3” N 108o48’15,0” E 11o18’32,6” N 108o48’21,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,9m.

3. Trong phạm vi rà quét khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26C”, “31A”, “31B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu luồng Soài Rạp

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa