Thứ bảy, 19/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái

HCM – 28 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ văn bản số 43/CV-CLL ngày 22/6/2018 của Công ty cổ phần cảng Cát Lái đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái, kèm theo báo cáo khảo sát số 04A/2018/KSĐH, bình đồ độ sâu ký hiệu ĐH – 01, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một khảo sát hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10045’59,0”N 106047’58,6”E 10045’55,3”N 106048’05,1”E
KN2 10045’58,5”N 106047’57,1”E 10045’54,8”N 106048’03,6”E
KN3 10045’55,9”N 106047’55,9”E 10045’52,2”N 106048’02,4”E
KN4 10045’55,5”N 106047’57,0”E 10045’51,8”N 106048’03,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 1,04m.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H4” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS12÷AS17) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh