Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái

HCM – 28 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ văn bản số 43/CV-CLL ngày 22/6/2018 của Công ty cổ phần cảng Cát Lái đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái, kèm theo báo cáo khảo sát số 04A/2018/KSĐH, bình đồ độ sâu ký hiệu ĐH – 01, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một khảo sát hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10045’59,0”N 106047’58,6”E 10045’55,3”N 106048’05,1”E
KN2 10045’58,5”N 106047’57,1”E 10045’54,8”N 106048’03,6”E
KN3 10045’55,9”N 106047’55,9”E 10045’52,2”N 106048’02,4”E
KN4 10045’55,5”N 106047’57,0”E 10045’51,8”N 106048’03,5”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 1,04m.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Xăng dầu Hải Linh

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết

Độ sâu vùng nước trước cảng Trạm nghiền xi măng Công Thanh trên sông Lòng Tàu