Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

BĐH – 01 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Đơn đề nghị số 929/ĐN-TCT ngày 11/4/2019 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về độ sâu khu nước trước cầu cảng Quân sự Quy Nhơn; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 441/BC-XNKSHHMN ngày 04/4/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu QSQN_1904, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước cầu cảng Quân sự Quy Nhơn, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 13046’18,7”N 109014’58,3”E 13046’15,0”N 109015’04,8”E
A2 13046’22,9”N 109015’06,9”E 13046’19,2”N 109015’13,5”E
A3 13046’18,2”N 109015’08,5”E 13046’14,5”N 109015’15,0”E
A4 13046’11,2”N 109015’07,0”E 13046’07,5”N 109015’13,5”E
A5 13046’13,3”N 109014’59,6”E 13046’09,6”N 109015’06,1”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6.6m./.

Những thông báo khác

Về việc sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “P3”, “P4” phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.

Về độ sâu khu nước trước cảng công ty TNHH VARD Vũng Tàu