Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

PYN – 04 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Tên luồng:  Luồng Vũng Rô.

Căn cứ Đơn đề nghị số 48/CVR ngày 15/7/2016 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô kèm theo báo cáo khảo sát và bình đồ độ sâu ký hiệu CVR01 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Yên, khảo sát hoàn thành tháng 7 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng Vũng Rô được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 12052’06,5”N 109024’17,3”E 12052’02,8”N 109024’23,8”E
A2 12052’07,9”N 109024’21,7”E 12052’04,2”N 109024’28,2”E
A3 12052’03,3”N 109024’23,2”E 12051’59,6”N 109024’29,7”E
A4 12052’01,9”N 109024’18,9”E 12051’58,1”N 109024’25,3”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt từ 5,5m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 1.500DWT, 2.500DWT và phân đoạn 15 – Cảng PTSC Phú Mỹ