Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

HCM – 15 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/ĐTBHH-HPGP ngày 16/4/2019 của Chi nhánh Công ty xi măng Chinfon – nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng nhập Clinker, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10039’06,2” N 106044’24,5” E 10039’02,5” N 106044’31,0” E
C2 10039’08,1” N 106044’26,6” E 10039’04,5” N 106044’33,1” E
C3 10039’03,4” N 106044’31,1” E 10038’59,7” N 106044’37,5” E
C4 10039’01,4” N 106044’28,9” E 10038’57,7” N 106044’35,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng xuất xi măng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10039’02,0” N 106044’25,4” E 10038’58,4” N 106044’31,8” E
KN2 10039’04,1” N 106044’23,5” E 10039’00,4” N 106044’30,0” E
KN3 10039’05,1” N 106044’23,9” E 10039’01,5” N 106044’30,3” E
KN4 10039’02,3” N 106044’26,5” E 10038’58,6” N 106044’32,9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,1m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV-1 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần tư vấn phát triển cảng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Công ty xi măng Chinfon – nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “2”, “4” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu