Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

HCM – 20 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ văn bản số 01-0316/CLFHP-TPHCM, tháng 03/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TP.HCM về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10°38’10,4” N 106°45’58,2” E 10°38’06,7” N 106°46’04,7” E
N 10°38’11,8” N 106°46’00,7” E 10°37’58,7” N 106°46’07,2” E
P 10°38’02,4” N 106°46’00,7” E 10°38’08,1” N 106°46’07,2” E
Q 10°38’03,8” N 106°45’58,2” E 10°38’00,1” N 106°46’04,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,9m.


Những thông báo khác

Vị trí tàu CS. ASEAN EXPLORER sửa chữa tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2021

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.