Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic

HCM – 20 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ văn bản số 01-0316/CLFHP-TPHCM, tháng 03/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TP.HCM về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10°38’10,4” N 106°45’58,2” E 10°38’06,7” N 106°46’04,7” E
N 10°38’11,8” N 106°46’00,7” E 10°37’58,7” N 106°46’07,2” E
P 10°38’02,4” N 106°46’00,7” E 10°38’08,1” N 106°46’07,2” E
Q 10°38’03,8” N 106°45’58,2” E 10°38’00,1” N 106°46’04,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,9m.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc khu vực thi công cáp treo thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Về việc ghe gỗ bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải