Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM

HCM – 36 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 03/CLFHP-TPHCM  ngày 08/8/2018 của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10038’10,34”N 106045’58,29”E 10038’06,68”N 106046’04,72”E
N 10038’11,74”N 106046’00,76”E 10038’08,07”N 106046’07,19”E
P 10038’02,35”N 106046’00,71”E 10037’58,68”N 106046’07,14”E
Q 10038’03,77”N 106045’58,25”E 10038’00,10”N 106046’04,68”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ”đạt 10,04m trở lên.

Số liệu đo sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu BDKN_CLF/07/2018 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng công trình Thùy Hân đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm

Về việc khảo sát dòng chảy tại Lô 05-2/10 và Lô 136

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước