Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM

HCM – 36 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 03/CLFHP-TPHCM  ngày 08/8/2018 của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10038’10,34”N 106045’58,29”E 10038’06,68”N 106046’04,72”E
N 10038’11,74”N 106046’00,76”E 10038’08,07”N 106046’07,19”E
P 10038’02,35”N 106046’00,71”E 10037’58,68”N 106046’07,14”E
Q 10038’03,77”N 106045’58,25”E 10038’00,10”N 106046’04,68”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ”đạt 10,04m trở lên.

Số liệu đo sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu BDKN_CLF/07/2018 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng công trình Thùy Hân đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan West Vigilant trong khu vực Lô 51 thuộc lãnh hải việt Nam

Về việc thi công công trình thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 01 và cầu cảng số 02 Bến cảng Phan Thiết của Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Nguyên.

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hòn Hải