Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

 HCM – 24 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 517/SSIC-P.TBCTKT ngày 15/4/2017 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn đề nghị công bố thông báo hàng hải đinh kỳ về các thông số kỹ thuật khu vực Cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài Cầu cảng SSIC. Kèm theo báo cáo khảo sát số 4101/BCKS-QMC-2017, tỷ lệ 1/500 và bình đồ độ sâu ký hiệu KS-TTHC: 01/13 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh khảo sát hoàn thành tháng 3 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tàu nối dài cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’52,5”N 106044’24,6”E 10044’48,8”N 106044’31,0”E
B 10044’48,5”N 106044’25,3”E 10044’44,9”N 106044’31,8”E
C 10044’47,6”N 106044’25,5”E 10044’44,0”N 106044’32,0”E
D 10044’46,0”N 106044’25,6”E 10044’42,3”N 106044’32,1”E
E 10044’45,6”N 106044’25,6”E 10044’42,0”N 106044’32,1”E
F 10044’43,8”N 106044’30,2”E 10044’40,2”N 106044’36,6”E
BT1 10044’48,2”N 106044’29,5”E 10044’44,6”N 106044’36,0”E
G 10044’56,6”N 106044’29,5”E 10044’53,2”N 106044’36,0”E
H 10044’55,3”N 106044’24,5”E 10044’51,7”N 106044’30,9”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 5,0m trở lên.


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “16”, “18”, “20”, “22”, “24”, “26”, “27”, “29”, “31”, “33”, “35”, “37” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1Y”, “2Y”, “3Y”, “4Y”, “5Y” luồng hàng hải Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực thi công công trình: Khoan khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 05-1c-SVW-1X, ngoài khơi vùng biển Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa

Về việc thi công nạo vét luồng Vũng Tàu – Thị Vải