Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

KGG - 07 - 2018

Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng:  Luồng hàng hải An Thới

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu AT_1805, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải An Thới, đoạn luồng tính từ cặp phao số “1”, “2” đến khu thủy diện trước cầu cảng An Thới có chiều dài khoảng 690m, bề rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, tọa độ các điểm khống chế phạm vi tuyến luồng được thể hiện ở bảng sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
3A 10000’55,2”N 104000’49,9”E 10000’51,6”N 104000’56,4”E
3B 10000’55,3”N 104000’51,6”E 10000’51,7”N 104000’58,0”E
3C 10000’51,9”N 104000’51,6”E 10000’48,4”N 104000’58,1”E
3D 10000’49,2”N 104000’53,9”E 10000’45,6”N 104001’00,5”E
3E 10000’46,5”N 104000’54,1”E 10000’42,9”N 104001’00,5”E
3N 10000’43,8”N 104000’49,8”E 10000’40,2”N 104000’56,3”E
3P 10000’39,3”N 104000’49,9”E 10000’35,6”N 104000’56,4”E
3Q 10000’39,2”N 104000’48,3”E 10000’35,6”N 104000’54,8”E
3K 10000’50,9”N 104000’48,0”E 10000’47,3”N 104000’54,5”E
3L 10000’50,9”N 104000’49,5”E 10000’47,4”N 104000’55,9”E
3M 10000’53,9”N 104000’47,9”E 10000’50,2”N 104000’54,4”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 4,1m trở lên.

  1. Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước cầu cảng An Thới có đường kính 180m, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10°00’48,0” N 104°00’50,7” E 10°00’44,4” N 104°00’57,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 6,5m trở lên.

  1. Xuất hiện bè cá bên trái luồng, đối diện phao báo hiệu hàng hải số “3”, lấn luồng xa nhất khoảng 5,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải An Thới căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến cặp phao số “6”,“7” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công thuộc dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1, cảng biển tổng hợp Cà Ná

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT2 trên luồng Quy Nhơn

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8” phục vụ thi công công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang