Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

KGG - 08 - 2018

Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng:  Luồng hàng hải An Thới

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu AT_1812, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2018, và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải An Thới được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng tính từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” đến khu thủy diện trước Bến cảng An Thới có chiều dài khoảng 690m, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 50m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,2m.
  2. Khu vực vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước Bến cảng An Thới có đường kính 180m, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10°00’48,0” N 104°00’50,7” E 10°00’44,4” N 104°00’57,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,4m.

  1. Xuất hiện bè cá bên trái luồng, đối diện phao báo hiệu hàng hải số “3”, lấn luồng xa nhất khoảng 10,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải An Thới căn cứ thông báo hàng hải và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng số 2 – Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Về việc thay đổi đặc tính: hải đăng Hòn Lớn hoạt đèn phụ thay thế đèn chính.

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai