Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên
tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

VTU – 42 – 2015

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 510/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 25/6/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu PS DIAMOND đã được di dời ra khỏi hiện trường khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” + 600m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 114/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/6/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GR1”, “GR2”, “GR3”, “GR4”, “GR5” phục vụ thi công nạo vét vùng neo đậu tàu thuyền kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” đến rạch Gòi Lớn)

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” phục vụ thi công bến phao neo BVP3 trên sông Gò Gia