Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên
tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

VTU – 42 – 2015

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 510/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 25/6/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu PS DIAMOND đã được di dời ra khỏi hiện trường khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “7” + 600m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 114/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/6/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Về việc sà lan số hiệu BL 7899 bị chìm trên luồng Đồng Nai