Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn.

KHA – 02 – 2016

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng:  luồng hàng hải Đầm Môn.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 105B/BC-XNKSHHMN, ngày 29/01/2016,  kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐM_1601_01 đến ĐM_1601_05, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Đầm Môn có chiều dài khoảng 16,5km, chiều rộng 200m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 17,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Đầm Môn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “P3”, “P4” phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm

Về độ sâu khu nước bến phao BP4 trên sông Gò Gia của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân