Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 03 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1064/BCKT-XNKSHHMN, ngày 20/10/2017 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu QN_1710_01; QN_1710_02 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 10 năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,8m.
  2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước vũng quay tàu giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:
Tâm vũng quay Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“O” 13o46’44.7” N 109o14’52.0” E 13o46’41.0” N 109o14’58.5” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,7m.

  1. Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Quy Nhơn (khu neo đậu Đầm Thị Nại – Cảng Quy Nhơn) có chiều dài khoảng 2,2km, chiều rộng 110m, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TN1 13046’50,7” N 109014’51,9” E 13046’47,0” N 109014’58,4” E
TN2 13047’02,7” N 109014’38,9” E 13046’59,0” N 109014’45,4” E
TN3 13047’19,1” N 109014’16,6” E 13047’15,4” N 109014’23,1” E
TN4 13047’36,0” N 109014’09,2” E 13047’32,3” N 109014’15,7” E
TN5 13047’46,0” N 109014’08,2” E 13047’42,3” N 109014’14,7” E
TN6 13048’00,5” N 109014’10,7” E 13047’56,8” N 109014’17,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,0m.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thu thập dữ liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), dự án điện gió Thăng Long Wind, ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định