Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

DOT – 01 – 2015

Vùng biển: tỉnh Đồng Tháp.

Tên luồng: luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 788/BC-XNKSHHMN ngày 20/8/2015 và bình đồ độ sâu ký hiệu SADEC_1507, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 7/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp có chiều dài 1,0km, chiều rộng 600m, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Điểm đầu 10019’23,6” N 105045’33,5” E 10019’20,0” N 105045’40,0” E
Điểm cuối 10019’50,7” N 105045’14,0” E 10019’47,1” N 105045’20,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 7,4m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp chọn lựa tuyến hành hải tận dụng độ sâu tự nhiên được thông báo để đảm bảo an toàn hành hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn