Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

 

HCM –  22 – 2016

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 320/BC-XNKSHHMN, ngày 06/4/2016 kèm theo bộ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ SGVT_1603_01 đến SGVT_1603_21, tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150 mét, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 mét (từ cặp phao “8”, “9” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đến phao số “1” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn từ cặp phao “8”, “9” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đến Mũi Nước Vận được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ SGVT_1603_01 đến SGVT_1603_05, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  2. Đoạn từ Mũi Nước Vận đến Mũi Đèn Đỏ được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ SGVT_1603_05 đến SGVT_1603_19, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  3. Đoạn sông Sài Gòn được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ SGVT_1603_19 đến SGVT_1603_21, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  4. Hai vũng quay tàu VQ.01 và VQ.02:

- Vũng quay tàu VQ.01: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 340m tại khu vực trước Cảng Sài Gòn được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu SGVT_1603_21, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

- Vũng quay tàu VQ.02: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 480m tại khu vực đối diện với Kênh Tẻ được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu SGVT_1603_21, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến số 2 của Cảng tổng hợp Cái Mép

Kéo giàn khoan Trident 16 từ giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP lô 01&02/10 về cảng Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước tuyến luồng và vũng quay tàu bến cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh