Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 71 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT).

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1284/BC-XNKSHHMN, ngày 05/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ SR_1711_01 đến SR_1711_19, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Soài Rạp, từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cặp phao số “15”, “16”, chiều dài khoảng 17,9km, phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 160m:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “4” + 1180m đến hạ lưu phao số “6” – 720m, chiều dài khoảng 740m, lấn luồng xa nhất 73m, độ sâu nhỏ nhất 8,3m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao số “6” – 720m đến hạ lưu phao số “6” – 175m, chiều dài khoảng 545m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 8,9m, độ sâu nhỏ nhất 8,5m nằm sát biên trái luồng.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao số “5” – 360m đến hạ lưu phao số “7” – 300m, chiều dài khoảng 1,2km, lấn luồng xa nhất 118m, độ sâu nhỏ nhất 4,6m, nằm sát biên luồng, cách biên luồng khoảng 9,2m.

- Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

H VN-2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,4 10°17’37,6” N 106°54’41,2” E 10°17’33,9” N 106°54’47,7” E
9,0 10°17’38,3” N 106°54’38,5” E 10°17’34,6” N 106°54’45,0” E
9,2 10°17’42,3” N 106°54’32,4” E 10°17’38,6” N 106°54’38,8” E

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu phao số “10” – 340m đến thượng lưu phao số “12” + 400m, chiều dài khoảng 2,8km, lấn luồng xa nhất 70m, độ sâu nhỏ nhất 9,1m nằm sát biên luồng.

- Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

H VN-2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,4 10°19’55,1” N 106°52’23,2” E 10°19’51,5” N 106°52’29,6” E
9,4 10°19’59,8” N 106°52’13,6” E 10°19’56,1” N 106°52’20,1” E
9,4 10°20’05,3” N 106°52’08,7” E 10°20’01,6” N 106°52’15,1” E
9,4 10°20’09,0” N 106°52’05,5” E 10°20’05,3” N 106°52’11,9” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “12” + 1500m đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16”, chiều dài khoảng 3,5km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 8,4m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,2m.

- Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đạt từ 9,5m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ cặp phao số “15”, “16” ” đến thượng lưu Bến cảng Trung tâm Sài Gòn (SPCT), chiều dài khoảng 39,7km, phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 120m:

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ cặp phao số “15”, “16” đến thượng lưu phao số “27” + 930m, chiều dài khoảng 15,9km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 8,1m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,0m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng phao số “29” +145m đến hạ lưu phao số “37” – 550m, chiều dài khoảng 8,4km, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 6,2m.

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “51” + 400m đến hạ lưu phao số “60” – 480m, chiều dài khoảng 300m, lấn luồng xa nhất 37m, độ sâu nhỏ nhất 9,2m nằm sát biên luồng.

- Tồn tại các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

H VN-2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,1 10°35’54,9” N 106°46’47,5” E 10°35’51,2” N 106°46’54,0” E
9,1 10°35’57,3” N 106°46’46,9” E 10°35’53,6” N 106°46’53,4” E
9,3 10°36’14,0” N 106°46’36,6” E 10°36’10,4” N 106°46’43,1” E

- Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đạt từ 9,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và tuân thủ quy định, hướng dẫn của Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh. Lưu ý các điểm cạn và dải cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” báo hiệu thi công, nạo vét khu nước trước bến Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa