Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – 01 – 2015

Vùng biển: tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: luồng hàng hải Sông Tiền.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 798/BC-XNKSHHMN ngày 27/8/2015 và bình đồ độ sâu ký hiệu từ CT-ST_1508_01 đền CT-ST_1508_20, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sông Tiền có chiều dài 74km, được giới hạn  và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao số “25”, “26”) có chiều dài 25km, chiều rộng luồng 80m, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,9m.
  2. Đoạn luồng từ cống Vàm Kinh đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho + 500m có chiều dài 49km, chiều rộng luồng 150m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,6m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến hàng hải Sông Tiền đi đúng trục luồng theo các báo hiệu dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 1500DWT thuộc Tổng kho xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Gò Gia