Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

HCM – 36 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 216/TKNB-KTĐT ngày 08/5/2017 của Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Kèm theo báo cáo khảo sát số 548/2017/KSĐH ngày 28/4/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu PVO_4_17, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình hàng hải Việt Nam khảo sát hoàn thành tháng 4 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè., được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10041’14,6”N 106045’20,8”E 10041’10,9”N 106045’27,3”E
A2 10041’10,4”N 106045’20,8”E 10041’06,7”N 106045’27,3”E
A3 10041’04,5”N 106045’27,0”E 10041’00,8”N 106045’33,5”E
A4 10041’04,6”N 106045’31,2”E 10041’00,9”N 106045’37,7”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 6,8m trở lên.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro

Về việc thiết lập mới 08 phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn