Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước

HCM – 17 – 2018.

Vùng biển:        Tp.Hồ Chí Minh

Tên luồng:         Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 002/18 ngày 21/5/2018 của Chi nhánh công ty Xi măng Chinfon, Nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước, kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 10/KS/2018, bình đồ độ sâu, ký hiệu CFC-01, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Phát triển cảng Việt Nam – DPV đo đạc hoàn thành tháng 5/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10039’06,2”N 106044’24,5”E 10039’02,5”N 106044’31,0”E
C2 10039’08,1”N 106044’26,6”E 10039’04,5”N 106044’33,1”E
C3 10039’03,4”N 106044’31,1”E 10038’59,7”N 106044’37,5”E
C4 10039’01,4”N 106044’28,9”E 10038’57,7”N 106044’35,4”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,0m trở lên.


Những thông báo khác

Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Khu vực chuyên dùng : Thi công rải ống 26” từ KP 190.5 đến giàn Thiên Ưng, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2021

Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa