Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ

VTU – 06 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 22/CN BRVT ngày 12/02/2018 của Chi nhánh công ty cổ phần cảng Sài Gòn tại Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 214/BC-XNKSHHMN ngày 10/02/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TPM_1802 tỷ lệ 1/500  do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 10034’50,7”N 107001’26,0”E 10034’47,0”N 107001’32,5”E
T2 10034’48,7”N 107001’30,5”E 10034’45,1”N 107001’37,0”E
T3 10034’41,0”N 107001’27,1”E 10034’37,4”N 107001’33,5”E
T4 10034’40,4”N 107001’21,5”E 10034’36,8”N 107001’28,0”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,2m.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “X1”, “X2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn