Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

VTU – 19 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 787/KTV-ĐTXD ngày 26/6/2018 của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu về việc đề nghị công bố Thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình và rà quét chướng ngại vật số PGA00802017.TC0.H1.V1.DH.REV0, bình đồ độ sâu  ký hiệu PGA00802017.TC0.H1.V1.DH.01 và PGA00802017.TC0.H1.V1.DH.02, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc và hoàn thành tháng 6 năm 2018;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 1 (60.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
A1 107001’21,5”E 10031’53,3”N 107001’28,0”E 10031’49,6”N
A2 107001’19,7”E 10031’55,0”N 107001’26,2”E 10031’51,3”N
A3 107001’28,0”E 10032’03,2”N 107001’34,5”E 10031’59,5”N
A4 107001’28,1”E 10032’00,0”N 107001’34,6”E 10031’56,3”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,41m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 2 (2.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
H 107001’22,0”E 10031’52,8”N 107001’28,5”E 10031’49,1”N
B 107001’19,7”E 10031’55,0”N 107001’26,2”E 10031’51,3”N
E 107001’16,3”E 10031’51,3”N 107001’22,8”E 10031’47,6”N
G 107001’18,5”E 10031’49,1”N 107001’25,0”E 10031’45,4”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,10m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Kéo giàn khoan Trident 16 từ giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP lô 01&02/10 về cảng Vũng Tàu.

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” đến thượng lưu phao “12” + 1500m.