Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam

HCM – 15 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 02/CV-YP ngày 18/6/2018 của Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam đề nghị Công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam. Kèm theo báo cáo khảo sát số 657/2018/KSRQ, bình đồ độ sâu ký hiệu YP_01_6_18 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu YP_02_6_18, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam, khảo sát hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°38’00,5”N 106°45’58,2”E 10°37’56,8”N 106°46’04,6”E
B 10°37’59,7”N 106°45’59,4”E 10°37’56.0”N 106°46’05,8”E
C 10°38’05,0”N 106°45’59,4”E 10°38’01,4”N 106°46’05,8”E
D 10°38’04,2”N 106°45’58,2”E 10°38’00,6”N 106°46’04,6”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,5m.

2. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng Saint – Gobain thuộc Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về việc thi công cầu Bình Khánh trên sông Soài Rạp thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty cổ phần phát triển Logistics Quang Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu cảng container quốc tế SP-SSA (SSIT)

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến,vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam