Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6”

BĐH – 10 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Biên bản làm việc hồi 15 giờ 00, ngày 07/11/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn giữa Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và Công ty Hoa tiêu khu vực VII cùng họp bàn về hoạt động của luồng hàng hải Quy Nhơn trong tình hình luồng bị chướng ngại vật do tàu chìm và các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trên luồng là hậu quả của cơn bão số 12,

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1150/BCKT-XNKSHHMN, ngày 09/11/2017 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu QN_1711 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 11 năm 2017.

Tiếp theo thông báo hàng hải số 200/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/11/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát mở rộng biên trái luồng ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6” được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BT3 13o45’31,4” N 109o14’38,9” E 13o45’27,7” N 109o14’45,4” E
BT2 13o45’16,5” N 109o14’42,4” E 13o45’12,8” N 109o14’48,9” E
A 13o44’41,0” N 109o14’49,0” E 13o44’37,3” N 109o14’55,5” E
B 13o44’40,7” N 109o14’47,3” E 13o44’37,0” N 109o14’53,8” E
C 13o45’28,7” N 109o14’37,8” E 13o45’25,0” N 109o14’44,3” E

- Xuất hiện các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,1 13o45’28,8” N 109o14’38,0” E 13o45’25,1” N 109o14’44,5” E
6,4 13o45’28,1” N 109o14’38,3” E 13o45’24,3” N 109o14’44,7” E

- Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu tại đoạn mở rộng này đạt 6,5m trở lên.

  1. Chướng ngại vật nguy hiểm:

- Tồn tại xác tàu chìm (tàu biển Bắc 16) nằm bên phải luồng, lấn luồng xa nhất khoảng 18m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tàu biển Bắc 16 13o45’05,5” N 109o14’47,5” E 13o45’0,8” N 109o14’54,0” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn lưu ý các điểm cạn, chướng ngại vật nêu trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đôi tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.

3. Thông báo mới nhất sẽ được thông báo trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai